Jak prawidłowo używać Multitasking, Slide Over i Split View na iPadzie?

KORZYSTANIE Z FUNKCJI MULTITASKING NA IPADZIE

Funkcja wielozadaniowości dostępna w iPadach z systemem iOS 11 pozwala pracować jednocześnie w dwóch aplikacjach, odpowiadać na wiadomości e-mail podczas oglądania filmów, przełączać się między aplikacjami za pomocą gestów i wykonywać inne czynności.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY APKAMI PRZY POMOCY GESTÓW

Za pomocą gestów funkcji wielozadaniowości na iPadzie możesz szybko wyświetlić pasek zmiany programów, przełączyć aplikację lub wrócić do ekranu początkowego.

Wykonaj następujące czynności:

  • Wyświetlanie paska zmiany programów: przesuń w górę jednym palcem od dolnego brzegu ekranu lub kliknij dwukrotnie przycisk Początek, aby wyświetlić wszystkie otwarte aplikacje. Przesuwaj w prawo jednym palcem, aby znaleźć i otworzyć inną aplikację.
  • Przełączanie aplikacji: podczas używania aplikacji przesuń w lewo lub w prawo czterema lub pięcioma palcami, aby przełączyć się do poprzednio używanej aplikacji.
  • Powrót do ekranu początkowego: podczas używania aplikacji zsuń cztery lub pięć palców po ekranie.

WYKORZYSTANIE Z DWÓCH APEK NARAZ

Dock umożliwia pracę w wielu aplikacjach jednocześnie. Przeciągnij aplikację poza obszar Docka, aby utworzyć widok Slide Over, lub przeciągnij ją do prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby utworzyć widok Split View. Możesz nawet pracować w jednej aplikacji w widoku Slide Over, jednocześnie wyświetlając dwie aplikacje w widoku Split View i oglądając film lub korzystając z aplikacji FaceTime za pomocą funkcji Obraz w obrazie — na jednym ekranie.

OTWIERANIE DRUGIEJ APLIKACJI PRZY UŻYCIU FUNKCJI SLIDE OVER

Skorzystaj z funkcji Slide Over, aby pracować w aplikacji, która będzie wyświetlana przed dowolną otwartą aplikacją, a nawet dwiema aplikacjami otwartymi w widoku Split View.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz aplikację.
  2. Wykonaj gest przesunięcia w górę od dołu ekranu, aby otworzyć Docka.
  3. W Docku dotknij i przytrzymaj drugą aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie przeciągnij ją na ekran.

Jeśli pracujesz w dwóch aplikacjach w funkcji Split View i chcesz otworzyć trzecią aplikację w funkcji Slide Over, po prostu przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć Docka. Następnie przeciągnij aplikację na separator aplikacji.

Aby przenieść aplikację, która jest otwarta w funkcji Slide Over, dotknij i przytrzymaj ikonę , a następnie przeciągnij ją do lewej lub prawej strony ekranu.

Możesz również usunąć aplikację otwartą w funkcji Slide Over z ekranu i przywrócić ją, gdy będzie znów potrzebna. Po prostu umieść palec na ikonie  i przeciągnij aplikację poza prawą krawędź ekranu. Jeśli chcesz ponownie użyć aplikacji, przesuń palcem w lewo od prawej strony ekranu.

comments

  Oto najpiękniejszy koncept nowego MacBooka Pro 2018!